Elektronikus Fizetési Szolgáltatás tájékoztató

Az önkormányzati ASP rendszer továbbfejlesztése és országos kiterjesztése (ASP 2.0) elnevezésű projekt fejlesztéseinek köszönhetően már az Önök számára is elérhető az adó-, díj- és illetékfizetési kötelezettségek online lekérdezése és befizetése. A https://e-onkormanyzat.gov.hu oldalra kattintva az ügyfél a kiválasztott önkormányzathoz tartozó adó-, díj- és illetékfizetési kötelezettségét (például: gépjárműadó, kommunális adó, telekadó, építményadó) elektronikus úton teljesítheti, az interneten keresztüli bankkártyás fizetés segítségével. Az Elektronikus Fizetési Szolgáltatás igénybevételéhez Központi Azonosítási Ügynökön (KAÜ) keresztüli azonosítás (például ügyfélkapus azonosító) szükséges, és egy tranzakcióval akár több adószámlán fennálló tartozás is befizethető. Tájékoztatjuk továbbá Önöket, hogy a sikeres fizetéseket követően a bankok által küldött visszaigazoló SMS tartalmára nincs ráhatásunk. Az SMS-ben esetlegesen előforduló Budapest városnév a Magyar Államkincstár székhelyére utal, nem a kedvezményezett önkormányzatra.

 

 Adócsoport

Az adócsoport feladatai

Dunavecse város közigazgatási területén első fokon ellátja az adójogszabályokban, helyi rendeletekben a jegyző hatáskörébe utalt adók, adók módjára behajtandó köztartozások megállapításával, beszedésével, kezelésével, adóellenőrzésével, hatósági bizonyítványok kiadásával, információs szolgáltatással kapcsolatosan előírt feladatokat. Intézkedik az adók behajtása ügyében.

Ügyintéző:
- Krepsz Józsefné, címzetes főmunkatárs


Ügyfélfogadás helye: Polgármesteri Hivatal
                             Dunavecse, Fő út 43. 8-9 szoba

 

Tel: 06 (78) 437-117 vagy 06 (70) 315-4085

 


A működésről szóló fontosabb jogszabályok felsorolása:
- 1990. évi C. törvény a helyi adókról
- 1990. évi XCIII. törvény az illetékekről
- 1991. évi LXXXII. törvény a gépjárműadóról
- 1994. évi LIII. törvény a Bírósági végrehajtásról
- 1995. évi CXVII. törvény a személyi jövedelemadóról
- 2017. évi CL. törvény az adózás rendjéről
- 2017. évi CLI. törvény az adóigazgatási rendtartásról
- 2017. évi CLIII. törvény az adóhatóság által foganatosítandó végrehajtási eljárásról
- 2003. évi LXXXIX. törvény a környezetterhelési díjról
- 2004. évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól
- 37/2015. (XII.28.) PM rendelet a önkormányzati adóhatóság hatáskörébe tartozó adók és adók módjára behajtandó köztartozások nyilvántartásának, kezelésének és elszámolásának, valamint az önkormányzati adóhatóság adatszolgáltatási eljárásának szabályairól
- 44/2004. (XII.20.) PM rendelet az eljárási illeték megfizetésének és a megfizetés ellenőrzésének szabályairól
- 3/2014. (II. 27.) Dunavecse Város Önkormányzat Képviselő-testületének rendelete a magánszemélyek kommunális adójáról
- 34/2004. (X.25.) Dunavecse Város Önkormányzat Képviselő-testületének rendelete a talajterhelési díjról és a helyi környezetvédelmi alapról
- 10/2010. (IV. 1.) Dunavecse Város Önkormányzat Képviselő-testületének rendelete a helyi iparűzési adóról


Számlaszámok
11732105-15337197-04640000 Környezetvédelmi alap elsz. számla
11732105-15337197-03540000 Iparűzési adó elszámolási számla
11732105-15337197-08970000 Gépjárműadó elszámolási számla
11732105-15337197-03780000 Késedelmi pótlék elszámolási számla
11732105-15337197-03610000 Bírság elszámolási számla
11732105-15337197-08800000 Egyéb bevétel elszámolási számla
11732105-15337197-03920000 Talajterhelési díj elszámolási számla
11732105-15337197-08660000 Termőföld jöv. adó elszámolási számla
11732105-15337197-03470000 Eljárási illeték elszámolási számla
11732105-15337197-04400000 Idegen bevételek elszámolási számla
11732105-15337197-02820000 Magánszemélyek komm. adó elszám. szla.

Az egyes adónemekkel kapcsolatban bővebb információk itt találhatók: