Mai fő névnap(ok):

női név
magyar eredetű; jelentése: az arany szó kicsinyítőképzős származéka

Névnapját ünnepli a következő nap(ok)on: február 8., július 19., október 4., október 15., október 16., december 2.

Aranka

Ma ünneplik a névnapjukat még:

férfi név
szláv eredetű; jelentése: isten, béke

Bagamér
női név
német eredetű; jelentése: tündérek, manók segítségével védekező, az Alfréd női párja

Elfrida
női név
görög eredetű; a Hieronymus, azaz Jeromos név női párja

Hieronima
női név
héber eredetű; jelentése bizonytalan

Jakobina
férfi név
héber–görög–latin eredetű; jelentése: Isten kegyelme, Isten kegyelmes

János
férfi név
görög eredetű; jelentése: szent nevű

Jeromos
férfi név
török–magyar eredetű; jelentése: faló, nyelő

Jutas
férfi név
héber eredetű; jelentése: békés, szelíd

Salamon
férfi név
magyar eredetű; jelentése: ivadék, sarj, leszármazott, szülött, utód, a szül igéből származó, régi szülemér szóból ered

Szelemér