Gépjárműadó

Az ügyintézés helye: Polgármesteri Hivatal
                               6087 Dunavecse, Fő út 43.
                               földszint, 8. számú szoba
 
Ügyintéző:                Krepsz Józsefné
 
Telefon:                   (06 78) 437-117, (06 70) 315-4085

Ügyfélfogadási idő:
hétfő 7.30 – 12.00-ig
kedd 7.30 – 12.00, 13.00 – 17.30-ig
szerda 7.30 – 12.00, 13.00 – 16.00-ig
csütörtök 7.30 – 12.00-ig
péntek 7.30 – 12.00-ig

 


Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy 2021. január 1-jétől a gépjárműadóval kapcsolatos adóhatósági feladatokat az állami adó- és vámhatóság (NAV) látja el.
 
2021. január 1-jét megelőző időszakra eső gépjárműadó ügyekben továbbra is Dunavecse Város Önkormányzati Adóhatósága az illetékes.
 
Általánosságban a gépjármű tulajdonosoknak és üzembentartóknak továbbra sem kell majd a változásokról adatbejelentést tenni az állami adóhatóság felé. A közúti közlekedési nyilvántartási szerv a járműnyilvántartásából a január 1-jei állapotnak megfelelő adatokat január 20. napjáig közli majd az állami adó- és vámhatósággal. Ezt követően havonta frissül az adatbázis.
 
Az önkormányzati adóhatóság is adatot szolgáltat az állami adó- és vámhatóság számára a 2020. december 31-én nyilvántartott adómentes gépjármű forgalmi rendszámáról és a gépjármű üzembentartójának, tulajdonosának azonosító adatairól, valamint a mentesség jogcíméről, így ezekről az adózóknak külön bejelentést nem kell tenniük. Az adóelőírásokat tartalmazó határozatokat 2021. évtől az állami adóhatóság postázza az érintetteknek. A változásokkal kapcsolatos információk, az állami adó- és vámhatóság hivatalos honlapján megtekinthetők.

 


Az eljárás jogi alapjai:
• Az adózás rendjét szabályozó többször módosított 2003. évi XCII. tv.
• 1990. évi XCIII. törvény az illetékekről
• 1991. évi LXXXII. törvény a gépjárműadóról

Ügyintézési határidő: Az irat beérkezésétől számított 30 nap, mely legfeljebb 30 nappal meghosszabbítható.