Adóigazolások

Az ügyintézés helye: Polgármesteri Hivatal
                               6087 Dunavecse, Fő út 43.
                               földszint, 8. számú szoba

Ügyintéző:               Krepsz Józsefné
Telefon:                   (06 78) 437-117, (06 70) 315-4085
Ügyfélfogadási idő:
hétfő 7.30 – 12.00-ig
kedd 7.30 – 12.00, 13.00 – 17.30-ig
szerda 7.30 – 12.00, 13.00 – 16.00-ig
csütörtök 7.30 – 12.00-ig
péntek 7.30 – 12.00-ig

 

Adóigazolás:
Kiadja:
Az adózó lakóhelye, székhelye, telephelye szerint illetékes települési önkormányzat adóirodája.
Az eljárás illetéke:
3000 Ft.
Az illeték megfizetésének módja :
Készpénz átutalási megbízással vagy banki átutalással. A befizetési bizonylat másolatát mellékelni kell a kérelemhez.
Államigazgatási eljárási illeték beszedési számla száma:
11732105-15337197-03470000
Az ügyintézés ideje:
Az ügyintézési határidő a kérelem benyújtásától számított 6 munkanap.
Az eljárás jogi alapjai:
Az illetékekről szóló többször módosított 1990. évi XCIII. törvény.

 

Adó és értékbizonyítvány:
Kiadja:
Az ingatlan fekvése szerint illetékes települési önkormányzat adóirodája.
Tartalmazza:
Az ingatlan és az ingatlanszerzők (tulajdonosok) adatait, az érték megállapításánál figyelembe vett tényezőket, továbbá az ingatlannak az adott időpontban fennálló forgalmi értékét.
Az eljárás illetéke:
4000,- Ft
Ha egy beadványban több ingatlanra vonatkozó adó- és értékbizonyítványt kérnek, az illetéket ezek számától függően, külön-külön kell megfizetni.
Az illeték megfizetésének módja :
Készpénz átutalási megbízással vagy banki átutalással. A befizetési bizonylat másolatát mellékelni kell a kérelemhez.
Államigazgatási eljárási illeték beszedési számla száma:
11732105-15337197-03470000
Ügyintézési határidő:
A kérelem beérkezésétől számított 8 nap.
Az eljárás jogi alapjai:
Az illetékekről szóló többször módosított 1990. évi XCIII. törvény.
 

Kapcsolódó nyomtatványok