Termőföld bérbeadásából származó jövedelem adója

Az ügyintézés helye: Polgármesteri Hivatal
                               6087 Dunavecse, Fő út 43.
                               földszint, 8. számú szoba
 
Ügyintéző: Krepsz Józsefné
 
Telefon: (06 78) 437-117, (06 70) 315-4085
 
Ügyfélfogadási idő:
hétfő 7.30 – 12.00-ig
kedd 7.30 – 12.00, 13.00 – 17.30-ig
szerda 7.30 – 12.00, 13.00 – 16.00-ig
csütörtök 7.30 – 12.00-ig
péntek 7.30 – 12.00-ig
 
Eljáró adóhatóság:
A föld fekvése szerint illetékes önkormányzati adóhatóság.
 
Termőföld haszonbérbeadása:
A termőföld magánszemély tulajdonosa, vagy magánszemély haszonélvezője által egy vagy több évre írásban kötött megállapodás alapján, bérleti díj ellenében földterület bérbeadás történik mezőgazdasági, erdőgazdasági, illetve halászati hasznosításra.

 

Az adó alapja:
A magánszemély termőföld bérbeadásból származó éves bevételének egésze.

 

Az adó mértéke:
Az éves bevétel 16 %-a.
 
Adózás típusa:
Jövedelme adóját a magánszemély állapítja meg, vallja be és fizeti meg. Ha a bevétel kifizetőtől származik, akkor az adót a kifizető állapítja meg, vonja le, vallja be és fizeti meg. Ha a kifizető elmulasztotta az adó levonását, vagy a bérleti díjat természetben fizette ki, az adókötelezettséget a magánszemélynek kell teljesíteni.
 
Mentesség:
Mentes az adó alól a termőföld bérbeadásából származó bevétel, ha a termőföld haszonbérbe adása alapjául szolgáló, határozott időre kötött megállapodás (szerződés) alapján a haszonbérlet időtartama minimum 5 év.
 
Bevallás határideje:
o Magánszemély esetében: A jövedelem megszerzését követő év március 20-ig.
o Kifizető esetében: A levonás évét követő év február 15-ig.
Befizetés határideje:
o Magánszemély esetében: A jövedelem megszerzésének negyedévét hó 12-ig.
o Kifizető esetében: A kifizetést követő hónap 12. napjáig.
 
Befizetés módja:
Készpénzátutalási megbízáson vagy banki átutalással.
 
Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó elszámolási számla száma:
11732105 - 15337197- 08660000
 
Az eljárás jogi alapjai:
• A személyi jövedelemadóról szóló többször módosított 1995. évi CXVII. törvény
• Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény