Helyi iparűzési adó

Az ügyintézés helye: 6087 Dunavecse, Fő út 43. Polgármesteri Hivatal
                               földszint 8. számú szoba (Tel.: 78/437-116)


Ügyintéző:               Krepsz Józsefné címzetes főmunkatárs
Telefon:                  (06 78) 437-117, (06 70) 315-4085
Ügyfélfogadási idő:

hétfő 7.30 – 12.00-ig
kedd 7.30 – 17.30-ig
szerda 7.30 – 16.00-ig
csütörtök 7.30 – 12.00-ig
péntek 7.30 – 12.00-ig

Az adó alanya:
Adóköteles az önkormányzat illetékességi területén állandó vagy ideiglenes jelleggel végzett vállalkozási tevékenység. Az adó alanya a vállalkozó, jogi személy, egyéb szervezet, illetve a mezőgazdasági őstermelő, ha az őstermelői tevékenységéből származó bevétele az adóévben a 600.000.-Ft-ot meghaladja.
Az adókötelezettség az iparűzési tevékenység megkezdésének napjával keletkezik és a tevékenység megszüntetésének napjával szűnik meg.


Az adó mértéke:
Az adó mértéke állandó tevékenység esetén a törvény szerint számított adóalap 2%-a. Ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenységnél az adó mértéke, építőipari tevékenység folytatása, illetőleg természeti erőforrás feltárása, vagy kutatása esetén, feltéve, ha a folyamatosan vagy megszakításokkal végzett tevékenység időtartama adóéven belül a 30 napot meghaladja, de nem éri el a 181 napot, naptári naponként 4000.- Ft/nap.

Bevallási határidő:
A vállalkozó az előző évről szóló helyi iparűzési adóbevallást, valamint a megfizetett adóelőleg és az adóévre megállapított tényleges adó különbözetét az adóévet követő május 31-ig fizetheti meg, illetve ettől az időponttól igényelheti vissza.


Befizetési határidők:
Az adóelőleget két egyenlő részletben kell megfizetni.
I. félévi előleg: március 15-ig
II. félévi előleg: szeptember 15-ig
Feltöltési kötelezettség: december 20-ig

A befizetést a 11732105-15337197-03540000 számú Dunavecse Város Önkormányzat Helyi iparűzési adó számlájára kell teljesíteni


Az eljárás jogi alapjai:
• Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény
• A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény
• Dunavecse Város Önkormányzatának 10/2010.(IV.1.) számú helyi iparűzési adóról hozott rendelete
 

Ügyintézési határidő: Adóügyekben az ügyintézési határidő 30 nap, mely legfeljebb 30 nappal meghosszabbítható.
 

Kapcsolódó nyomtatványok