Református Templom

Református Gyülekezet

„A hit számunkra nemcsak az a bizonyos megismerés, melynél fogva igaznak tartjuk mindazt, amit Isten az Ő Igéjében nekünk kijelentett, hanem egyszersmind az a szívbeli bizalom is, melyet a Szentlélek az evangélium által gerjesztet bennünk, hogy Isten nemcsak másoknak, hanem nekem is bűnbocsánatot, örök igazságot (megigazulást), és életet ajándékoz kegyelemből, egyedül Krisztus érdeméért” – Heidelbergi Káté 21.

Református lelkészi hivatal: Dunavecse, Zrínyi M. u. 8.

Gazdasági iroda telefonszáma: 06-30-318-0136
Lelkészi hivatal: 06-30-406-0579

A gyülekezet honlapja: http://www.dunavecsereformatus.hu/

                                              Az iskola honlapja: http://www.dunavecsereformatus.hu/

Az istentiszteletek rendje:
                   Vasárnap 9.30
                   Csütörtök 17.00-télen, 18.00-nyáron
                   Reggeli áhítat iskolaidőben minden hétköznap 8.00

„A gyülekezeti istentisztelet célja az, hogy a hívők együtt imádják Istent, szavát meghallgassák, és annak engedelmeskedve, bűneiktől megtisztulva induljanak tovább másoknak szolgálni. Az istentisztelet tehát az élő Istennel való találkozás különösen fontos alkalma.” – Cseri Kálmán