Térkép, infrastruktúra

Dunavecse az 513. számú főút mentén található, ahol megépült a várost elkerülő útszakasz, ami közvetlen kapcsolódik az új Duna-hídhoz, és a későbbiekben az M8-as autópályához.

Településünkön az áramszolgáltatást az EDF DÉMÁSZ Zrt. biztosítja. A hálózat kiépítése teljes, minden ingatlan hálózati árammal való ellátása megoldott. 2001-ben korszerű, takarékos közvilágítás lett felszerelve, míg a közintézményekben 2002-ben lett lecserélve a világítás.

Az ivóvíz-szolgáltatást a kecskeméti illetőségű BÁCSVÍZ Zrt. végzi, mely egy 36 önkormányzat tulajdonában lévő cég. A belterületi ivóvízhálózat hossza 27 000 fm, ebből 18 000 fm körvezetékes. A lakások 92%-a ellátott vezetékes ivóvízzel. Öt település a Tass–Gudmonfoknál lévő parti szűrésű kutakból nyeri a kiváló minőségű ivóvizet. A településen 1 000 m3 térfogatú víztorony található, mely Dunavecse, Apostag és Szalkszentmárton biztonságos ivóvízellátását szolgálja.

A szennyvízcsatorna-hálózat 1999-ben épült ki teljesen. A hálózat kb. 24 km hosszú gravitációs és kb. 5 km nyomott vezetékből áll, ami teljes egészében önkormányzati tulajdonban van. A szennyvíz az Apostagon megépült 750 m3/nap kapacitású, OSM-technológiájú biológiai tisztítóba kerül, ahonnan tisztítás után a Dunába ömlik. A tisztító alkalmas 25 m3 tengelyen szállított (ún. hideg) szennyvíz fogadására. A telepet és a csatorna-hálózatot a BÁCSVÍZ Zrt. üzemelteti, kihasználtsága 60-65%.

Városunkban a csapadékvíz elvezetése vegyes rendszerben történik és a település felét fedi le. Zárt csatorna van a Rákóczi, Bocskai, Bercsényi, Zrínyi, Zöldfa és a Fő út alatt. A többi területen nyílt szikkasztó-árok van, ami a sík felület, illetve a záportározók hiánya miatt nem nyújt tökéletes megoldást.

Gázhálózatunk 1992-ben került kiépítésre a település egészén. Jelenleg a lakások 80%-a van rákötve. A szolgáltatást a GDF SUEZ csoport tagja, az ÉGÁZ-DÉGÁZ Földgázelosztó Zrt. végzi.

Telefon-hálózatunk 1996-ban épült ki, az – akkor még – EMITEL Rt. (ma már Magyar Telekom Nyrt.) szolgáltatási területének végpontja lett Dunavecse. Optikai kábelen keresztül, digitális központba érkeznek a hívások. Több mint ezer előfizető van a településen. Lehetőség van szélessávú (internet-) szolgáltatás igénybevételére. A mobiltelefonok elterjedése megállította a „telefon-éhséget” és csökkent a vezetékes telefon iránti igény. Dunavecsén két nagy mobil szolgáltatónak is van átjátszó-állomása: Vodafone Magyarország Zrt. és Telenor Magyarország Zrt. (volt Pannon GSM Távközlési Zrt.).

Dunavecse lakosai számára elindítottuk az ingyenes e-mail levelező rendszerünket. Regisztráció után minden lakosunk igényelhet egy csaladnév.keresztnév@dunavecse.hu felépítésű e-mail címet.

HÉSZ módosítás