Gazdálkodási Csoport

Gazdálkodási csoport feladatai:

Dunavecse Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala, valamint általa felügyelt intézményei tekintetében ellátja,

-        a tervezéssel, az előirányzat felhasználással,

-        a hatáskörébe tartozó előirányzat-módosítással,

-        az üzemeltetéssel, fenntartással, működtetéssel, beruházással,

-        a vagyon használatával, hasznosításával,

-        a munkaerő-gazdálkodással,

-        a készpénzkezeléssel,

-        a könyvvezetéssel és a beszámolási, valamint

-        a FEUVE-i kötelezettséggel,

-        az adatszolgáltatással

    -        önkormányzati vagyon nyilvántartásával kapcsolatos feladatokat.

 

Ügyintézők:

-        Ginál Róbert gazdálkodási csoportvezető

-        Bálint Imréné főkönyvi könyvelő

-    Tóth Ágnes számviteli ügyintéző

-    Sóbujtó Tünde számviteli ügyintéző

-      Kelemen Krisztina pénzügyi ügyintéző

-        Fűriné Varga Ágnes pénztáros, munkaügyi ügyintéző

-        Szabó-Krepsz Mónika analitikus könyvelő, számlázási ügyintéző

 

 

Ügyintézés helye:                  Dunavecse Fő u. 43. 14.,15.,16.,17. szoba

 

Ügyintézők elérhetősége:     06-78/437–117, 06-78/437–116,
                                               06-70/315-4085

Pénztári órák:

Hétfő          zárva

Kedd          0800 – 1200, 1300 – 1600

Szerda       0800 – 1200, 1300 – 1530

Csütörtök   0800 – 1200

Péntek        zárva

Működésről szóló fontosabb jogszabályok felsorolása:

 • 2003. évi XCII. törvény az adózás rendjéről
 • 2007. évi CXXVII. törvény az általános forgalmi adóról
 • 1992. évi XXXVIII. törvény az államháztartásról
 • 292/2009. (XII. 19.) Korm. rendelet az államháztartás működési rendjéről
 • 2008. évi CV. törvény a költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról
 • 2003. évi CXXIX. törvény a közbeszerzésekről
 • 1993. évi LXXVIII. törvény a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról
 • 1990. évi LXV. törvény a helyi önkormányzatokról
 • 1995. évi CXVII. törvény a személyi jövedelemadóról
 • 2003. évi XXIV. törvény a közpénzek felhasználásával, a köztulajdon használatának nyilvánosságával, átláthatóbbá tételével és ellenőrzésének bővítésével összefüggő egyes törvények módosításáról
 • 2000. évi C. törvény a számvitelről
 • 1992. évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak jogállásáról
 • 2011. évi CXCIX. törvény a közszolgálati tisztviselőkről
 • 2012. évi I. törvény a Munka Törvénykönyvéről


 Számlaszámok:

Költségvetési elszámolási számla

11732105-15337197-00000000

Háziorvos elszámolási számla

11732105-15337197-09070000

Normatíva elszámolási számla

11732105-15337197-05120000

Környezetvéd. alap elszám. számla

11732105-15337197-04640000

Jean Tóth elszámolási számla

11732105-15337197-02130000

Iparűzési adó elszámolási számla

11732105-15337197-03540000

Gépjárműadó elszámolási számla

11732105-15337197-08970000

Pótlék elszámolási számla

11732105-15337197-03780000

Bírság elszámolási számla

11732105-15337197-03610000

Egyéb bevétel elszámolási számla

11732105-15337197-08800000

Talajterhelési díj elszámolási számla

11732105-15337197-03920000

Termőf.  jöv. a. elszámolási számla

11732105-15337197-08660000

Illeték elszámolási számla

11732105-15337197-03470000

Idegen bevét. elszámolási számla

11732105-15337197-04400000

Magánsz. komm. a. elszám. szla.

11732105-15337197-02820000

DAOP 4.1./2007 pályázat

11732105-15337197-10010000

Önk. Trianoni Emlékmű

11732105-15337197-06840000

Egyéb elkülönített elszám. szla.

11732105-15337197-06910000

Térfigyelő rendszer megvalósítása

11732105-15337197-10020009

TÁMOP-6.1.2/A-09 pályázat 11732105-15337197-10030008