Telephely-engedélyezés

Ügyintéző: Gyarmati Andrea

Tel: 78/437-116

Vonatkozó jogszabályok:

a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. törvény
a telepengedély, illetve a telep létesítésének bejelentése alapján gyakorolható egyes termelő és egyes szolgáltató tevékenységekről, valamint a telepengedélyezés rendjéről és a bejelentés szabályairól szóló 57/2013. (II. 27.) Korm. rendelet
a bejelentésköteles szolgáltatási tevékenységek tekintetében a bejelentés elmulasztása esetén fizetendő bírságról, továbbá a szolgáltatás felügyeletét ellátó hatóságok általános kijelöléséről szóló 186/2009. (IX. 10.) Kormányrendelet
a telepengedélyezési eljárásért fizetendő igazgatási szolgáltatás díjáról szóló 35/1999. (X. 13.) BM rendelet

Ipari szolgáltató tevékenység – bejelentés-köteles ipari tevékenység

Hatáskörrel rendelkezik: jegyző

Eljárást megindító irat benyújtásának módja: írásban

Ügymenet leírása:
A bejelentés megtételével az ipari tevékenység megkezdhető (amennyiben a bejelentés vizsgálatakor megállapításra kerül, hogy a Helyi Építési Szabályzat alapján a tevékenység az adott építési övezetben nem végezhető, úgy a tevékenységet megtiltjuk és a telepet bezáratjuk).

Amennyiben a bejelentés adattartalma teljes, Igazolás megküldésével értesítjük a Szolgáltatót a nyilvántartásba vételről, továbbá a bejelentés másolatát megküldjük a hatáskörrel rendelkező szakhatóságoknak.

A hiányos bejelentésről értesítjük a Szolgáltatót, egyben a bejelentés meg nem tettnek minősül.

Ha ellenőrzésünk során megállapításra kerül, hogy a Szolgáltató a bejelentés-köteles tevékenységet bejelentés nélkül ténylegesen folytatja, ideértve azt az esetet is, ha a szolgáltató a bejelentés előírt adataiban bekövetkezett változás bejelentését elmulasztotta, bírságot szabunk ki.

Abban az esetben, ha az ipari tevékenység a hatályos jogszabályi feltételeknek nem felel meg, a tevékenység telephelyen történő gyakorlása felfüggeszthető, valamint a napi üzemeltetési, nyitvatartási időtartam meghatározásával vagy más módon korlátozható, vagy a telep ideiglenesen bezáratható.

Ügyintézéshez szükséges:
A postai úton vagy személyesen benyújtott bejelentésnek tartalmaznia kell az 57/2013. (II. 27.) Korm. rendelet 6. § (1) bekezdése és 1. melléklete szerinti adatokat, valamint ahhoz az ott megjelölt dokumentumokat kell csatolni.

 

Vonatkozó jogszabályok:

a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. törvény
a telepengedély, illetve a telep létesítésének bejelentése alapján gyakorolható egyes termelő és egyes szolgáltató tevékenységekről, valamint a telepengedélyezés rendjéről és a bejelentés szabályairól szóló 57/2013. (II. 27.) Korm. rendelet
a bejelentésköteles szolgáltatási tevékenységek tekintetében a bejelentés elmulasztása esetén fizetendő bírságról, továbbá a szolgáltatás felügyeletét ellátó hatóságok általános kijelöléséről szóló 186/2009. (IX. 10.) Kormányrendelet
a telepengedélyezési eljárásért fizetendő igazgatási szolgáltatás díjáról szóló 35/1999. (X. 13.) BM rendelet
 

A telepengedély-köteles ipari tevékenység engedélyezési eljárása

Hatáskörrel rendelkezik: jegyző

Eljárást megindító irat benyújtásának módja: írásban

Ügymenet leírása:
A bejelentés megtételével az ipari tevékenység megkezdhető (amennyiben a bejelentés vizsgálatakor megállapításra kerül, hogy a Helyi Építési Szabályzat alapján a tevékenység az adott építési övezetben nem végezhető, úgy a tevékenységet megtiltjuk és a telepet bezáratjuk).

Amennyiben a bejelentés adattartalma teljes, Igazolás megküldésével értesítjük a Szolgáltatót a nyilvántartásba vételről, továbbá a bejelentés másolatát megküldjük a hatáskörrel rendelkező szakhatóságoknak.

A hiányos bejelentésről értesítjük a Szolgáltatót, egyben a bejelentés meg nem tettnek minősül.

Ha ellenőrzésünk során megállapításra kerül, hogy a Szolgáltató a bejelentés-köteles tevékenységet bejelentés nélkül ténylegesen folytatja, ideértve azt az esetet is, ha a szolgáltató a bejelentés előírt adataiban bekövetkezett változás bejelentését elmulasztotta, bírságot szabunk ki.

Abban az esetben, ha az ipari tevékenység a hatályos jogszabályi feltételeknek nem felel meg, a tevékenység telephelyen történő gyakorlása felfüggeszthető, valamint a napi üzemeltetési, nyitvatartási időtartam meghatározásával vagy más módon korlátozható, vagy a telep ideiglenesen bezáratható.

Ügyintézéshez szükséges:
A postai úton vagy személyesen benyújtott bejelentésnek tartalmaznia kell az 57/2013. (II. 27.) Korm. rendelet 6. § (1) bekezdése és 1. melléklete szerinti adatokat, valamint ahhoz az ott megjelölt dokumentumokat kell csatolni.

 


Vonatkozó jogszabályok:

a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. törvény
a telepengedély, illetve a telep létesítésének bejelentése alapján gyakorolható egyes termelő és egyes szolgáltató tevékenységekről, valamint a telepengedélyezés rendjéről és a bejelentés szabályairól szóló 57/2013. (II. 27.) Korm. rendelet
a bejelentésköteles szolgáltatási tevékenységek tekintetében a bejelentés elmulasztása esetén fizetendő bírságról, továbbá a szolgáltatás felügyeletét ellátó hatóságok általános kijelöléséről szóló 186/2009. (IX. 10.) Kormányrendelet
a telepengedélyezési eljárásért fizetendő igazgatási szolgáltatás díjáról szóló 35/1999. (X. 13.) BM rendelet
 

 

Vonatkozó jogszabályok:
• 57/2013. (II. 27.) Korm. rendelet a telepengedély, illetve a telep létesítésének bejelentése alapján gyakorolható egyes termelő és egyes szolgáltató tevékenységekről, valamint a telepengedélyezés rendjéről és a bejelentés szabályiról
• a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. törvény
• 35/1999. (X. 13.) BM rendelet a telepengedélyezési eljárásért fizetendő igazgatási szolgáltatás díjáról
• az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény

Hatáskörrel rendelkezik: jegyző
Eljárást megindító irat benyújtásának módja: írásban
Ügymenet leírása:
A kérelmet kizárólag a Korm. rend. 2. mellékletében meghatározott ipari tevékenységek folyatása esetén szükséges benyújtani.
Engedélyköteles ipari tevékenység kizárólag jogerős telepengedély birtokában folytatható!
Az eljárás kérelemre indul. Ennek során a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező szakhatóságokkal vizsgáljuk meg a kérelemben foglaltakat. Amennyiben a kérelem teljesíthető, úgy telepengedély kerül kiadásra, ezzel egyidejűleg a telepet nyilvántartásba vesszük.
Abban az esetben, ha az ipari tevékenység a hatályos jogszabályi feltételeknek nem felel meg, a tevékenység telephelyen történő gyakorlása felfüggeszthető, valamint a napi üzemeltetési, nyitvatartási időtartam meghatározásával vagy más módon korlátozható, vagy a telep ideiglenesen bezáratható. A jogerős telepengedély hiányában végzett tevékenység esetén az ipari tevékenység folytatását megtiltjuk.
Ügyintézéshez szükséges:
A postai úton vagy személyesen benyújtott kérelmet az 57/2013. (II. 27.) Korm. rendelet 3. § (2) bekezdésében meghatározott adatokat és mellékleteket kell tartalmaznia.