Testvértelepüléseink

Hetes község a Dél-Dunántúlon, Somogy megyében a, Balaton és a Dráva ölelésében helyezkedik el.

Vikár Béla, a kiváló népzenegyűjtő, etnográfus és műfordító személye az összekötő kapocs a két település között.

Hetes Kaposvártól északnyugatra, 11 kilométerre fekszik. Közúti összeköttetése Kaposvár, Marcali és Somogysárd felé van. 1997-ben kezdték el Hetest Kaposmérővel összekötő 3,6 kilométeres út építését.

A megyeszékhely autóbusszal könnyen elérhető, gyakran közlekednek a járatok. Hetes a Fonyód - Kaposvár és a Gyékényes - Kaposvár vasútvonalon, a kaposfüredi és a kaposmérői állomásoktól egyaránt 7 kilométerre van. Hetes belterülete 163 ha, külterülete: 2500 ha, lakóinak száma 1159 fő.


Homoródszentmárton községközpont Erdélyben, Hargita megyében, a mai Romániában. Bágy, Gyepes, Homoródremete, Homoródszentpál, Homoródszentpéter, Kénos, Lókod, Recsenyéd és Városfalva tartozik hozzá. A község lakossága magyar, több mint fele unitárius vallású, a többi református, katolikus és baptista vallású. A lakosság gazdálkodással, földműveléssel foglalkozik.

Fekvése

Nagy-Homoród kiszélesedő lapályán, a Gyepes és a Lókod patakok találkozásánál települt. A községközpont Székelyudvarhelytől 18, Oklándtól 13 km-re fekszik, a 131-es megyei út mentén. A központból a 131A jelzésű megyei út ágazik el Abásfalva felé.
Homoródszentmárton község Erdélyben, Udvarhely vármegyében az északi szélesség 46 ° 14 ˘ és Greenwichtől keletre 25 ° 23 ˘ 6 ˛ alatt a Nagyhomoród folyó és a Gyepes- valamint Kénos patakok völgyének torkolatánál fekszik. A község lakossága magyar, több mint fele unitárius vallású, a többi református, katolikus és baptista vallású. A lakosság gazdálkodással, földműveléssel foglalkozik.

Harmac

A település református közössége szoros kapcsolatot tart fent a dunavecsei református közösséggel. A kapcsolat így egyházi szintű.

Rimaszombattól közúton 17 km-re délkeletre, a magyar határ mellett fekszik, Ózdtól 10 km-re északnyugatra. Harmac (szlovákul Chrámec) község Szlovákiában, a Besztercebányai kerületben, a Rimaszombati járásban. 2001-ben 397 lakosából 263 magyar, 79 cigány és 46 szlovák volt.