Talajterhelési díj

Az ügyintézés helye: 6087 Dunavecse, Fő út 43. Polgármesteri Hivatal
                               földszint 8. számú szoba (Tel.: 78/437-116)


Ügyintéző:               Krepsz Józsefné címzetes főmunkatárs

Telefon:                   (06 78) 437-117, (06 70) 315-4085
Ügyfélfogadási idő:

hétfő 7.30 – 12.00-ig
kedd 7.30 – 17.30-ig
szerda 7.30 – 16.00-ig
csütörtök 7.30 – 12.00-ig
péntek 7.30 – 12.00-ig


A települési önkormányzat a talajterhelési díjból származó bevételt a talaj, valamint a felszín alatti víz mennyiségi, minőségi védelmére használhatja fel. Ilyen a csatornázás, a szennyvíztisztítás, a vízbázis-védelem, a tartós környezetkárosodások kármentesítése, a potenciális és a tényleges szennyező-források szennyezésének megelőző, illetve utólagos műszaki védelme.

Adó alanya:
A talajterhelési díjfizetési kötelezettség azt a kibocsátót terheli, aki a műszakilag rendelkezésre álló közcsatornára nem köt rá és helyi szennyvízelhelyezést alkalmaz.

Adó mértéke:
A díj számításának alapja a szolgáltatott víz mennyisége, csökkentve az ivóvízvezeték meghibásodása következtében elszivárgott vízmennyiséggel és a szennyvíztározóból elszállított (szippantott) hulladék mennyiségével, feltéve ha erről a tényről számlát tud benyújtani. Ehhez természetesen gyűjtenie kell a nevére szóló, az ingatlanát érintő, adóévi szennyvíz-elszállítási számláit.

A fizetendő talajterhelési díj kiszámítása:
A díj számítás alapja * a köbméterenkénti díj * az érzékenységi szorzó = talajterhelési díj összege vagyis
x m3 * 1200.-Ft/ m3 * 1,5= fizetendő díj


Bevallási és megfizetési kötelezettség:
A kibocsátónak, díjfizetési kötelezettségéről évente, a tárgyévet követő év március 31-ig kell bevallást tennie, melyben az önadózás szabályai szerint megállapítja a fizetendő talajterhelési díj összegét. A bevallás benyújtásával egy-időben a kiszámított talajterhelési díjat is meg kell fizetni.
 

Kapcsolódó nyomtatványok